Browsing by Subject Điện lực Long Biên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 271228.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Cao, Tô Linh (2012)

  • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ cho người lao động, phân tích thực trạng lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Công ty Điện lực Long Biên