Browsing by Subject Bàn máy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 000000253293.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Phi Long;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2010)

  • Trình bày lý thuyết về các công cụ mô hình hóa mô phỏng và điều khiển cơ hệ; Phương pháp xây dựng mô hình hệ truyền động chạy dao trên máy CNC. Mô phỏng khảo sát đặc trưng động lực học hệ thống. Xác định quy luật và đề xuất giải pháp hạn chế sai số gia công.