Browsing by Subject Bộ điều khiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • 000000273448-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Chung;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2014)

 • Khái quát chung về kiểm chứng vi mạch số. Phương pháp kiểm chứng dựa trên mô phỏng. Giới thiệu về bộ nhớ và bộ điều khiển của DDR2 SDRAM. Xây dựng nhân kiểm chứng bộ điều khiển DDR2 SDRAM.

 • 104738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2008)

 • Trình bày tổng quan về điều khiển trượt, điều khiển mờ, điều khiển mờ trượt. Nêu phương pháp điều khiển mờ trượt thích nghi và khảo sát tính khả thi với các đối tượng điều khiển.

 • 000000105179.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Hải;  Advisor : Lưu Hồng Việt (2009)

 • Tổng quan về bộ lọc tích cực và ứng dụng của nó trong hệ thống, ảnh hưởng của phi tuyến đến hệ thống và nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi ba pha bốn dây. Trình bày thuật toán điều chế vectơ không gian ba chiều. Cấu trúc điều khiển mạch lọc tích cực ba pha bốn dây, từ đó tiến hành mô phỏng hệ thống.

 • 104717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Văn Hoà (2008)

 • Tổng quan về các bộ điều khiển đa năng. Nêu cơ sở lý thuyết về các bộ điều khiển, về PSoC. Thiết kế phần cứng, chế tạo và thử nghiệm bộ điều khiển.