Browsing by Subject Cân bằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 104594.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Trọng Phú;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2008)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết khối lượng hệ nhiều vật rắn và biến đổi các điều kiện cân bằng khối lượng cơ cấu nhiều bậc tự do. Xây dựng mô hình động học và phương trình liên kết; đưa ra sự cân bằng tĩnh của khối lượng cho cơ cấu song song không gian 3 - 4 bậc tự do dẫn động quay.

  • 000000253264.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Toàn Thắng;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2010)

  • Trình bày tổng quan về các hệ thống cân bằng tàu và các phương tiện nổi. Tìm hiểu mô hình động học tàu thủy, các thuật toán và phương pháp điều khiển cân bằng tàu. Xây dựng thử nghiệm hệ thống điều khiển cân bằng cho tàu LASH.