Browsing by Subject Công nghệ sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 129696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hồng Hạnh;  Advisor : Nguyễn Thị Xuân Sâm (2005)

 • Tổng quan về (bêta)-Glucosidaza, tính đặc hiệu cơ chất, khả năng ứng dụng, các yếu tố ảnh hưởng. Đặc tính của enzym cố định, bảo quản, hệ thống phản ứng enzym. Phương pháp nghiên cứu vi sinh, các phương pháp phân tích. Nghiên cứu cố định (bêta)-Glucosidaza, xác định một số đặc tính của (bêta)-Glucosidaza cố định. Nghiên cứu một số điều kiện bảo quản (bêta)-Glucosidaza cố định, sử dụng (bêta)-Glucosidaza cố định để khử&#...

 • 129697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Xuân;  Advisor : Đỗ Thị Hoa Viên (2005)

 • Giới thiệu về cây sắn dây, các hợp chất isoflavone, giới thiệu về phytoestrogen. Nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone, phương pháp sắc ký bản mỏng, sắc ký lỏng cao áp, nghiên cứu hoạt tính chống õy hoá của hỗn hợp isoflavone. Xử lý nguyên liệu, nghiên cứu chiết xuất hỗn hợp isoflavone từ sắn dây trồng và sắn dây mọc hoang. Phân tích định tính isoflavonetrong sắn dây trồng và mọc hoang bằng phương pháp ...

 • 129699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Sỹ Lê Thanh;  Advisor : Đặng Thị Thu (2005)

 • Tổng quan tài liệu, chức năng, cấu trúc, cơ chế xúc tác, cơ chất, nguồn gốc và phân loại, ứng dụng, Endo-(Bê ta)-1,4-Mannanase tái tổ hợp. Nguyên liệu, thiết bị thí nghiệm, hóa chất, dung dịch và đệm, phương pháp nuôi cấy vi sinh vật, xác định hoạt tính, tách chiết. Nuôi cấy chủng có hoạt tính Endo-(Bê ta)-1,4-Mannanase , nhân dòngGene man, phân tích trình tự Gene man.

 • Gt0000000004.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Trọng Đàn; Lê Thị Lan Chi (2009)

 • Trình bày những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Gồm các bài khóa cơ bản, tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh áp dụng trong khoa học, các bài tập, từ vựng theo chuyên ngành hoá.

 • 129698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hương Giang;  Advisor : Vũ Nguyên Thành (2005)

 • Thành phần vi sinh vật trong xử lý nước thái sinh hoạt, bùn hoạt tính, một số vi sinh vật gây bệnh trong nước thải, các phương pháp sinh học phân tử trong nghiên cứu xử lý nước thải, một số thành tựu của sinh học phân tử, phương pháp điện di, Nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hoá chất, phương pháp tiến hành. Kết quả hệ vi sinh vật bùn kỵ khí của nhà máy sữa Hà nội theo đánh giá&#...