Browsing by Subject Cắt gọt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 000000208003.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Kiều Anh Dũng;  Advisor : Nguyễn Viết Tiếp (2006)

  • Trình bày các phương pháp cắt kim loại bằng năng lượng nhiệt trong chế tạo máy; phương pháp cắt plasma; máy cắt plasma và phương pháp lập trình để cắt các biên dạng khác nhau và xác định chế độ công nghệ để cắt vật liệu có chiều dài khác nhau. Kiến nghị đưa ra: tiếp tục mở rộng nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng mạch cắt; nghiên cứu để xác định chế độ cắt&#x...

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lưu Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Trọng Bình; Nguyễn Viết Tiếp (2004)

  • Nghiên cứu quá trình cắt gọt khi tiện. Khả năng cắt gọt của dao tiện khi dùng lượng chạy dao lớn. Các hệ thống đo và phương pháp thực nghiệm sử dụng cho nghiên cứu về đặc trưng quá trình tạo phôi, nhiệt cắt và lực cắt. Đặc trưng của quá trình tạo phôi khi cắt gọt dùng kiểu dao tiện LCDL. Đặc trưng nhiệt cắt và lực cắt khi tiện năng suất cao dùng LCDL, ứng dụng công nghệ tiện năng ...