Browsing by Subject Cồn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
  • 129722.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Võ Bá Hải;  Advisor : Đào Văn Tường (2005)

  • Giới thiệu hướng tổng hợp zeolit KF và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sử dụng để sản xuất cồn tuyệt đối, nhằm giải quyết vấn đề gía thành chất hấp phụ và đáp ứng nhiệm vụ khoa học về việc phát triển nhiên liệu sinh học

  • 000000253641.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Quang;  Advisor : Nguyễn Minh Tân (2010)

  • Trình bày khái niệm chung và lịch sử phát triển của quá trình thấm bốc qua màng, cơ sở lý thuyets của quá trình thấm bốc qua màng, vật liệu màng và module, thiết kế và ứng dụng quá trình thấm bốc qua màng. Quá trình thực nghiệm. Mô hình hóa quá trình thấm bốc qua màng.