Browsing by Subject Cacbon

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thành Cương;  Advisor : Nguyễn Đức Dũng; Tạ Quốc Tuấn (2019)

 • Tổng quan vật liệu nano cacbon, vật liệu nano sắt cacbua, nano silic cacbua, nano ZnO pha tạp C. Phương pháp chế tạo mẫu, phân tích cấu trúc tinh tể, phương pháp sử dụng các phần mềm mô phỏng và tính toán, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao,...Quá trình hình thành hạt nano tinh thể kim cương. Quá trình hình thành và chuyển pha của sắt cacbua, của dây nano silic cacbua 3C-SiC.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quốc Hiệu;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2019)

 • Khái quát về vật liệu mao quản trung bình và cacbon hóa mao quản trung bình, xúc tác cacbon hóa mao quản trung bình. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp, xác nhận cấu trúc xúc tác cacbon hóa mao quản trung bình. Thử nghiệm hoạt tính xúc tác cacbon hóa mao quản trung bình tổng hợp được.

 • 297781.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Trọng Tới;  Advisor : Lê Minh Thắng (2016)

 • Nêu tình hình ô nhiễm không khí bởi cacbon monoxit và Hydrocacbon (HC); khí CO, khí HC và độc tính của nó. Tổng hợp xúc tác, các phương pháp phân tích hóa lý, xác định tính xúc tác trên hệ phản ứng vi dòng. Kết quả nghiên cứu đặc trưng hóa lý của chất mang, của xúc tác; kết quả xác định khả năng hấp phụ hóa học của một số chất mang và xúc tác.

 • 000000295718-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Quỳnh;  Advisor : Lê Minh Thắng (2015)

 • Nêu tình hình ô nhiễm không khí bởi cacbon monoxit, về khí CO và độc tính của nó, quá trình oxy hóa CO, xúc tác vàng cho quá trình oxy hóa CO, một số oxit kim loại sử dụng cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn CO. Tổng hợp xúc tác, các phương pháp phân tích hóa lý, xác định hoạt tính xúc tấc trên hệ phản ứng vi dòng. Một số kết quả nghiên cứu đặc trưng hóa lý của xúc tác, xác đ...

 • 000000273005-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Tiến Tùng;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2013)

 • Tổng quan về phát thải cacbon trong công nghiệp và ngành công nghiệp các bon thấp. Nêu phương pháp luận đánh giá một số nguồn năng lượng các bon thấp. Tiềm năng phát triển ngành năng lượng cacbon thấp Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ phát triển ngành năng lượng tái tạo ở Việt Nam.