Browsing by Subject Catalaza

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 104681.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Duy Thịnh;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2008)

 • Giới thiệu lịch sử và đặc điểm của xúc tác; thành phần, cấu tạo của phức chất; quá trình xúc tác phân huỷ H202 (Qt Catalaza); quá trình xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H202 (Qt Peroxydaza); mối quan hệ giữa quá trình Catalaza và Peroxydaza; ứng dụng thực tiễn. Trình bày cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả và thảo luận.

 • 129745.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Vân;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Giới thiệu tổng quan xúc tác đồng thể oxy hoá khử bằng phức chất các ion kim loại chuyển tiếp, cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu

 • 104682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Khôi;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2008)

 • Trình bày khái quát về khái niệm, cấu tạo, thành phần và các đặc trưng cơ bản của phức chất; vai trò và cơ chế của xúc tác phức đối với các phản ứng hoá học. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

 • 129732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Công;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Xác định phức chất xúc tác, phức trung gian hoạt động trong quá trình catalaza, xác định điều kiện tối ưu cho quá trình catalaza, thiết lập quy luật động học của quá trình catalaza, chúng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO, thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình