Browsing by Subject Chè

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 13
 • 310665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Phân tích, chỉ rõ đặc điểm của cây chè và kết quả phát triển cây chè ở Nghệ An. Phân tích được thực trạng công tác phát triển cây chè, đặc biệt là ở công tác quy hoạch. Đánh giá thực trạng, nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của các hạn chế trong công tác quy hoạch phát triển cây chè. Đề xuất quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến ...

 • 000000254157.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Thảo;  Advisor : Hà Duyên Tư (2011)

 • Khảo sát quy trình sản xuất thạch, bánh bao bổ sung polyphenol. Đánh giá hoạt tính sinh học của chế phẩm polyphenol và các sản phẩm bổ sung thông qua quá trình quét gốc tự do DPPH, khả năng kìm hãm quá trình peroxy hóa lipit màng tế bào gan chuột

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Huy Hoàng;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh (2006)

 • Tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ chè, công nghệ sấy lại chè thành phẩm trên thế giới và trong nước. Cơ sở khoa học của đề tài: thành phần hoá học chính của chè đen, quy trình sản xuất, tính hút ẩm, cơ sở khoa học lựa chọn phương pháp sấy, các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sấy lại chè bằng bơm nhiệt. Nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và bàn luận

 • 297447-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Ngọc Oanh;  Advisor : Đào Thị Việt Hà; Vũ Hồng Sơn (2016)

 • Giới thiệu đặc tính, nguồn gốc, thành phần hóa học, sơ đồ công nghệ sản xuất chè lên men; chè shan tuyết Việt Nam - nguồn nguyên liệu thích hợp cho sản xuất chè lên men; tình hình nghiên cứu công nghệ chè lên men trên thế giới và Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả sản xuất chè vàng làm nguyên liệu sản xuất chè lên men, nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chè lên men....

 • 000000297016-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thành Hưng;  Advisor : Nguyễn Thị Thảo (2015)

 • Sơ lược chè và sản phẩm chè, tình hình sản xuất và chế biến sản phẩm chè tại Việt Nam, vấn đề an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phan tích chuỗi cung ứng đối với ngành hàng chè xanh qua khảo sát tại một số doanh nghiệp tại Sơn La và Phú Thọ,...

 • 104812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Long Giang;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận, quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Nêu thực trạng kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng thương hiệu chè Phú Thọ; đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu chè.