Browsing by Subject Chất lượng điện năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Bạch Quốc Khánh; Phạm Việt Phương (2018)

 • Tổng quan các bài toán nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện. Đánh giá hiệu quả sử dụng DVR và D-Statcom nhằm nâng cao chất lượng điện năng lưới phân phối điện. Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu hóa vị trí tụ bù nhằm giảm tổn thất điện năng lưới phân phối có xét đến sóng hài. Tối ưu hóa vị trí và công suất các thiết bị CPD nhằm nâng cao chất lượng điện năng dù...

 • 000000273284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Huy;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2014)

 • Tổng quan về chất lượng điện năng. Các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng lưới điện huyện Kim Động. Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính phân bố công suất và đánh giá chất lượng điện áp lưới điện trung áp huyện Kim Động.

 • 000000273279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Sỹ Chương;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2014)

 • Giới thiệu về công tác giám sát và phân loại các hiện tượng chất lượng điện năng. Phân tích các tiêu chuẩn đo lường, đánh giá chất lượng điện áp trong hệ thống điện. Xây dựng khối đo lường, giám sát chất lượng điện áp dựa trên nền tảng phần mềm Labview. Mô phỏng kiểm nghiệm và đánh giá kết quả hoạt động của khố đo chất lượng điện năng dựa trên máy tính

 • 000000254426.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phúc;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét đến p...