Browsing by Subject Chất lượng dich vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46
  • 297672.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Dương, Thị Minh Phương;  Advisor : Nguyễn, Thị Mai Anh (2016)

  • Cơ sở lý luận về chất lượng, chất lượng dịch vụ, dịch vụ 3G, thực trạng chất lượng dịch vụ 3G của Viettel và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 3G của Viette