Browsing by Subject Chế phẩm sinh học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Trần Liên Hà (2006)

  • Trình bày tổng quan về tài nguyên nước và sự ô nhiễm nước mặt trên thế giới; phương pháp xử lý nước hồ bị ô nhiễm và sự lựa chọn phương pháp xử lý, các quá trình sinh học trong tự nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: Phân lập vi khuẩn khử nitrat thành nitơ phân tử; phân lập vi khuẩn nitrat hoá, chế tạo chế&#x...

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Vũ Hoài Phương;  Advisor : Nguyễn Thị Xuân Sâm (2011)

  • Xây dựng quy trình thu nhận β-glucosidase tái tổ hợp cho hoạt độ cao. Xây dựng quy trình tách, tinh sạch chế phẩm enzym kỹ thuật từ dịch nuôi. Khảo sát một số đặc tính của β-glucosidase tái tổ hợp.