Browsing by Subject Chiến lược

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 170
 • 105756.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Tấn;  Advisor : Phạm Thu Hà (2009)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược nhấp khẩu khí của PV Gas. Chiến lược nhập khẩu khí của PV Gas giai đoạn đến 2020 và tiến độ thực hiện.

 • 105810.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hoàng Linh;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2009)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích thực trạng của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Khánh. Một số biện pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty TNHH An Khánh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2009)

 • Trình bày lý thuyết chung về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích các nhân tố chiến lược ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Một số giải pháp chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mai Nam;  Advisor : Phan Thị Ngọc Thuận (2006)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh và hoach định chiến lược cạnh tranh; phân tích khả năng cạnh tranh và hình thành chiến lược cạnh tranh công ty liên doanh mỹ phẩm LG Vina. Kiến nghị đưa ra: tiếp tục duy trì chương trình hõ trợ ngành; cải cách hành chính, phân cấp đơn giản hoá các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm; căn cứ vào các quy định hiện hành của Nh...

 • 000000255179.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Văn Thực;  Advisor : Lê Hồng Hải (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thực trạng của xí nghiệp môi trường huyện Thanh Trì và phân tích dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội của xí nghiệp giai đoạn 2010 - 2015. Hoạch định chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp môi trường huyện Thanh Trì giai đoạn 2010 - 2015.