Browsing by Subject Chuyển giao công nghệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 000000271903.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê, Bá Vương;  Advisor : Trần, Văn Bình (2013)

  • Trình bày các mô hình chuyển giao công nghệ từ các trường đại học đang được áp dụng trên thế giới. Thực trạng các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của dự án chế tạo giàn khoan tự nâng 90M. Đề xuất các mô hình và cơ chế thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ chế tạo giàn khoan dầu khí.

  • 139975.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến; Nguyễn Minh Duệ (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Phân tích thực trạng các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Phương pháp phân tích các nhân tố khám phá exploratory factor analysis - EFA tác động đến các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.