Browsing by Subject Cung cấp điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • 000000296759-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Anh;  Advisor : Lê Việt Tiến (2015)

  • Giới thiệu về hệ thống điện, đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, nguồn điện phân tán. Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện khi có nguồn phân tán. Áp dụng các phương pháp phân tích và monte carlo tính toán các chỉ số độ tin cậy của lưới khi có sự kết nối với nguồn phân tán.

  • 128331.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đặng Diệu Hương;  Advisor : Trần Đình Long (2004)

  • Khái niệm chung về độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá độ tin cậy trong hệ thống điện. Sử dung mô hình Grapl để đánh giá khả năng tải của hệ thống cung cấp điện. Tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng trong hệ thống cung cấp điện.Các biện pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống cung cấp điện; Ví dụ áp dụng; Kết luận