Browsing by Subject Dầu khí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đinh Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ (2011)

  • Lý luận cho sự phát triển bền vững ngành dầu khí. Phân tích, đánh giá và định hướng phát triển xây dựng chỉ tiêu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.

  • 207741.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Minh Hồng;  Advisor : Nguyễn Đại Thắng (2006)

  • Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong ngành dầu khí. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của ngành dầu khí Việt Nam. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành dầu khí Việt nam đến năm 2015