Browsing by Subject Dịch vụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 130
 • 000000254871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Văn Hòa;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2012)

 • Trình bày tổng quan về GPS. Datum, hệ thống tọa độ và phép chiếu bản đồ. Cơ sở dữ liệu không gian. Các nội dụng của LBS. Mô phỏng và kết quả mô phỏng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Văn Giáp;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2006)

 • Giới thiệu về VPN IPSEC, chất lượng dịch vụ và nghiên cứu thiết kế mô hình QoS cho VPN IPSEC.

 • 105599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Thắng;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2009)

 • Trình bày về mạng cảm biến: Mạng cảm biến, kiến trúc mạng cảm biến và điều khiển truy nhập môi trường. Chất lượng dịch vụ trong WSN: chất lượng dịch vụ trong mạng cảm biến, các giao thức đa kênh và truyền thông không thời gian thực. Mô phỏng và đánh giá kết quả: Phần mềm mô phỏng NS2, mô phỏng và đánh giá kết quả.

 • 000000254115.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Trương Thu Hương (2011)

 • Trình bày các vấn đề về mạng viễn thông. Kiến trúc IMS. IPTV trên IMS trên IMS và thực tế triển khai tại VNPT. Mô phỏng IMS và kết quả. Tổng kết và hướng phát triển

 • 000000253254.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Hạ;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về marketing dịch vụ và dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị. Đánh giá dịch vụ vệ sinh môi trường của thành phố Nam Định và công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường Nam Định. Đề xuất một số giải pháp dịch vụ.

 • 000000271877.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Hồng Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về thiết kế sản phẩm dịch vụ. Phân tích thực trạng công tác thiết kế sản phẩm dịch vụ tại Công ty CMC telecom trong thời gian gần đây. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác thiết kế sản phầm của Công ty CMC Telecom trong thời gian tới.