Browsing by Subject Dự báo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 129506.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Thủy;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2005)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phân tích, dự báo khách du lịch. Phân tích tình hình khách du lịch các loại đến Hải Phòng từ trước đến năm 2005. Dự báo khách du lịch đến Hải Phòng từ nă 2006-2010 và một số kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đàm Thận Yên;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của dự báo. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu về phần mềm Simple - E. Hiện trạng kinh tế xã hội - tình hình sử dụng điện năng của tỉnh Bắc Ninh. Dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy.

 • 000000253257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hoàng Nam;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Giới thiệu phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Áp dụng phương pháp đa hồi quy vào dự báo nhu cầu điện năng thành phố Vinh từ năm 2010 đến 2020

 • 000000253539.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Trúc;  Advisor : Hoàng Minh Sơn (2010)

 • Tổng quan về điều khiển dự báo dựa trên mô hình. Điều khiển dự báo có ràng buộc. Điều khiển dự báo sử dụng hàm trực giao Laguerre. Thiết kế điều khiển dự báo có ràng buộc cho đối tượng tháp chưng luyện