Browsing by Subject Doanh nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 236
  • 000000255174.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Hoằng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư. Phân tích thực trạng tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1. Các giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1.