Browsing by Subject Doanh nghiệp nhà nước

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 000000255179.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trương Văn Thực;  Advisor : Lê Hồng Hải (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thực trạng của xí nghiệp môi trường huyện Thanh Trì và phân tích dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội của xí nghiệp giai đoạn 2010 - 2015. Hoạch định chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp môi trường huyện Thanh Trì giai đoạn 2010 - 2015.