Browsing by Subject Giáo dục

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
  • 104519.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Trung Hùng;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2008)

  • Giới thiệu tổng quan về các hệ chuyên gia và hệ thống thông tin giáo dục. Phân tích giáo dục và tư vấn giáo dục dựa trên tình huống; thiết kế các giao diện chương trình.

  • 277035.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khánh Tường;  Advisor : Nghiêm sỹ Thương; Nguyễn Văn Nghiến (2014)

  • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với khu vực đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam ; Đánh giá thực trạng tình hình QLNN đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình QLNN đối với khu vực này trong thời gian tới