Browsing by Subject Giải pháp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 70
  • 253254.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Đình Hạ;  Advisor : Nguyễn, Văn Thanh (2010)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về marketing dịch vụ và dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, phân tích đánh giá dịch vụ trong hoạt động vệ sinh môi trường của thành phố Nam Định và công ty TNHH một thành viên môi trường Nam Định. Giải pháp dịch vụ trong hoạt động vệ sinh môi trường Nam Định.

  • 000000272379.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Vĩnh Nam;  Advisor : Đỗ Thành Phương (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh; Phân tích các căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh cho tập đoàn viettel; Đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho tập đoàn Viettel đến năm 2017