Browsing by Subject Hà Nội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54
 • 311261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hà;  Advisor : Trần Sỹ Lâm (2017)

 • Đánh giá thực trạng phát triển thương hiệu Hapro từ góc độ khách hàng và từ các yếu tố chủ quan tác động đến thương hiệu Tổng công ty; đề xuất các biện pháp nhằm phát triển thương hiệu Hapro trên thị trường

 • 000000272758.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh, Thị Hà Dung;  Advisor : Nguyễn, Văn Long (2013)

 • Luận văn trình bày tổng luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài ; phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội từ 2008 - 2013 và đưa ra kiến nghị giải pháp quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội trong thời gian tới.

 • Bia Luan van.doc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Đức Thắng;  Advisor : Ngô, Trần Ánh (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; thực trạng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

 • 296450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Việt Hải;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo nghề và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề chất lượng cao, phân tích thực trạng chất lượng đào tạo nghề các trường CĐN chất lượng cao tại Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề các trường CĐN chất lượng cao tại Hà Nội đến năm 2020.