Browsing by Subject Hàng hoá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 105610.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2009)

  • Nêu đặc trưng, các dạng cơ bản bài toán lộ trình vận tải (VRP), các phương pháp heuristic và metaheuristic giải bài toán VRP. Giới thiệu thuật toán bầy kiến, thuật toán đa bầy kiến cho bài toán VRP với hạn chế về thời điểm phục vụ (VRPTW). Thực nghiệm tính toán, cài đặt chương trình, kết quả thực nghiệm và đánh giá.