Browsing by Subject Hạt nhân chất lỏng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Duy Bính;  Advisor : Vũ Văn Trường (2019)

  • Tổng quan hiện tượng hóa rắn hạt chất lỏng trong tự nhiên và trong công nghiệp. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước các phương trình cơ bản và phương pháp mô phỏng. Kết quả mô phỏng quá trình mô phỏng hóa rắn của một số hạt vật liệu chuyển pha. Đánh giá phương pháp mô phỏng, xây dựng biểu đồ pha đối với các góc ướt khác nhau của vật liệu silic.