Browsing by Subject Hệ điều khiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 104864.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hưng;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu công nghệ xeo giấy trong nhà máy sản xuất giấy. Nêu nguyên lý hoạt động của quá trình sấy trong xưởng Xeo. Mô hình hóa và xây dựng cấu trúc điều khiển mới. Mô phỏng và nhận xét.

 • 129792.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tống Thị Lý;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ điều khiển chuyển động, nâng cao chất lượng cho hệ điều khiển chuyển động bằng phương pháp trượt cải tiến kết hợp với bộ phận quan sát nhiễu loạn tương đương, đánh gía tính đúng đắn của luật điều khiển cho hệ thống

 • 129785.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đăng Khang;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về điều khiển quá trình công nghiệp. Cơ sở của thuật toán điều khiển theo mô hình dự báo GPC cho hệ SISO. Bộ điều khiển theo mô hình dự báo GPC cho hệ MIMO

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Chính Minh;  Advisor : Nguyễn Công Hiền; Nguyễn Văn Liễn; Võ Việt Sơn (2007)

 • Hệ truyền động khớp mềm trong công nghiệp, điều khiển với bộ điều khiển truyền thống. Tổng hợp truyền động khớp mềm bằng điều khiển phản hồi trạng thái tuyến tính. Phát triển lý thuyết tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến thích nghi bền vững truyền động khớp mềm. Xây dựng mô hình thực nghiệm.

 • 104863.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Yến;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2008)

 • Tổng quan hệ điều khiển quá trình. Nghiên cứu tìm hiểu động học của các khâu cơ bản, phân tích bộ điều khiển PID, cấu trúc điều khiển theo mô hình nội IMC, feedforward. Nâng cao chất lượng hệ điều khiển quá trình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Tấn Duy;  Advisor : Nguyễn Trọng Thuần (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về hệ điều khiển chuyển động phương pháp nâng cao chất lượng điều khiển trượt cho hệ thống có cấu trúc thay đổi. Tổng hợp bộ điều khiển trượt dùng hàm bão hoà tích phân và kết quả mô phỏng cho tay máy 2 và 3 bậc tự do. Xây dựng mô hình thực nghiệm cho chuyển động robot dùng bộ điều khiển trượt có giảm chattering

 • 000000296285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang;  Advisor : Nguyễn Quang Địch (2015)

 • Nghiên cứu tổng quan về ổ từ chủ động. Xây dựng mô hình toán học của ổ từ chủ động 4 cực. Xây dựng hệ điều khiển cho ổ từ chủ động 4 cực. Mô phỏng hệ thống điều khiển ổ từ chủ động 4 cực.

 • 310814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Quyết;  Advisor : Hoàng Sỹ Hồng (2017)

 • Tổng quan về phòng sạch và hệ thống điều khiển bộ xử lý khí AHU. Thiết kế tổng thể hệ thống. Phân tích, lựa chọn cảm biến cho hệ thống; tính toán thiết kế tủ điều khiển DDC; viết lưu đồ thuật toán; lập trình DDC trên phần mềm của hãng honeywell; lập trình giao diện HMI.

 • 104710-TT-VN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Phiến;  Advisor : Lưu Hồng Việt (2008)

 • Tổng quan về hệ vi xử lý song song. Giới thiệu phương pháp xây dựng phần mềm, phân tích khả năng thực thi, xây dựng mô hình thực nghiệm của hệ xử lý song song.

 • 129790.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tùng;  Advisor : Bùi Quốc Khánh (2005)

 • Giới thiệu về truyền thông trong hệ điều khiển chuyển động. Nghiên cứu ảnh hưởng của trễ truyền thông và nhiễu tới hệ điều khiển, biện pháp khắc phục. Nghiên cứu mạng truyền thông thời gian thực dựa trên CAN-bus, xây dựng mô hình dùng truyền thông CAN-bus cho hệ điều khiển chuyển động

 • 104724.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Xuân Hữu;  Advisor : Võ Minh Chính (2008)

 • Trình bày sự ra đời và phát triển của các hệ thống điều khiển, định nghĩa, cấu hình chung của hệ điều điển khiển DCS. Giới thiệu về nhà máy, công nghệ sản xuất điện năng và cấu trúc chi tiết về phần cứng, mạng truyền thông, phần mềm CS3000. Xây dựng FCS0110 Điều khiển hệ thống khói gió. Nêu mô phỏng, vận hành, giám sát khi hệ thống đang làm việc.

 • 104883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Việt Long;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2008)

 • Giới thiệu chung về rơle kỹ thuật số. Trình bày hệ thống rơle bảo vệ trên lưới điện Miền Bắc và tính toán cần thiết của việc xây dựng hệ thống SCADA. Hệ thống SCADA của Công ty Điện lực Hà Nội; thiết kế hệ thống SCADA cho trạm 110KV sử dụng giao thức IEC 61850.