Browsing by Subject Hệ thống phi tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Thêm;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2012)

  • Trình bày tổng quan về nguyên lý tách cho hệ tuyến tính. Bộ điều khiển phản hồi trạng thái phi tuyến. Thiết kế bộ quan sát Lipschitz cho một lớp hệ phi tuyến và xây dựng bộ quan sát giảm bậc cho hệ EL. Ứng dụng một số hệ Euler-lagrang.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Vinh;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2008)

  • Trình bày truyền động điện trong công nghệ quấn tháo băng vật liệu. Nguyên tắc điều khiển và chế độ làm việc của động cơ truyền động. Tính toán thuật toán bù phi tuyến và thiết kế hệ truyền động. Mô phỏng hệ thống.