Browsing by Subject Hệ thống quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 000000296454.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đậu Xuân Doanh;  Advisor : Nguyễn Đình Hưng (2015)

 • Khảo sát thực tiễn ứng dụng hạ tầng má hóa khóa công khai và hệ thống quản lý học sinh, sinh viên. Nghiên cứu cấu trúc của PKI. Thiết kế mô hình, đề xuất sơ đồ hệ thống quản lý học sinh, sinh viên dựa trên cơ sở hạ tầng mã hóa khóa công khai.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hồng Thái;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về mô hình quản lý và phân phối phần mềm. Mô hình P2P và chia sẻ file trong mạng P2P. Đề xuất các giải pháp phân phối phần mềm P2P. Cài đặt triển khai thử nghiệm và đánh giá.

 • 000000104462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Dũng;  Advisor : Nguyễn Thị Việt Hương (2008)

 • Tổng quan về Hệ thống quản lý nhân sự và chấm công; phân tích yêu cầu chức năng, dữ liệu, kỹ thuật và trình bày luồng dữ liệu của Hệ thống hiện hành. Thiết kế, mô tả hoạt động và hướng dẫn sử dụng Hệ thống.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Danh;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2006)

 • Trình bày cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý. Mô hình quản lý trên Corba. Tổ chức mạng TMN. Triển khai TMN vào mạng viễn thông SPT.