Browsing by Subject Khuôn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 297860.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Trọng;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan gia công bằng tia lửa điện. Gia công bằng tia lửa điện với dung dịch điện môi có trộn bột. Cơ sở lý thuyết về khuôn mẫu, thiết kế khuôn gia công. Xây dựng hệ thống thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của bột tungsten carbide khi gia công chi tiết khuôn mẫu (thép SKD61). Khảo sát chất lượng bề mặt sau gia công bằng EDM và PMEDM

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Phú Công;  Advisor : Tăng Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Cơ sở thiết kế khuôn mẫu. Ứng dụng phần mềm Masteram trong thiết kế và chế tạo khuôn cho sản phẩm vỏ kíp nổ điện. Ứng dụng phần mềm Moldflow Plastic Insight hỗ trợ quá trình thiết kế khuôn mẫu.

 • 277234.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Tiến;  Advisor : Đào Hồng Bách; Nguyễn Khải Hoàn (2016)

 • Tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ đúc trong khuôn cát, trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn. Nêu phương pháp mô hình hóa cấu trúc cho khuôn đúc, cơ chế truyền nhiệt và chuyển khuôn; mô hình hóa cấu trúc khuôn tươi cát-sét. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm việc phân bố nhiệt độ trong khuôn, trường nhiệt độ và trường độ ẩm trong khuôn,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Chúng;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2006)

 • Trình bày tổng quan về khuôn ép phun. Xây dựng công thức tính toán thiết kế khuôn. Lập trình Visual Basic để xây dựng phần mềm tính toán. Khai thác phần mềm Delcam trong việc thiết kế khuôn. Tác giả đưa ra kết luận và một số kiến nghị nghiên cứu tiếp.