Browsing by Subject Kiến trúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Thị Thơm;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2014)

  • Tổng quan về hệ thống GNSS. Máy thu GNSS và công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR. Đưa ra các thuật toán đồng bộ cho đồng bộ bit, bám sóng mang, bám mã, các mô hình để khử Jitte. Đưa ra kiến trúc cho máy thu GNSS đa kênh và phương ph áp xử lý, kết quả mô phỏng

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thành Trung;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2007)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và độ tin cậy phần mềm. Phương pháp thoả thuận tham số dự đoán độ tin cậy và mô hình hoá thất bại. Độ tin cậy phụ thuộc tài nguyên và tiểu sử hoạt động. Xây dựng mô hình dự đoán độ tin cậy của kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần và đánh giá thử nghiệm. Các kết quả nghiên cứu, hướng phát triển và kết luận.