Browsing by Subject Kiểm chứng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 000000273237-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Đức;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2014)

 • Giới thiệu kiểm chứng vi mạch, kiểm chứng hình thức, chuẩn giao tiếp Amba AHB. Xây dựng FST cho WRAP4 và kiểm chứng trên phần mềm Onespin.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Quốc Cường;  Advisor : Hoàng Phương Chinh (2013)

 • Giới thiệu về kiểm chứng thiết kế vi mạch, kiến thức cơ bản, kiến trúc và hoạt động của chương trình mô phỏng, phát triển phần mềm mô phỏng và đưa ra kết luận, hướng phát triển đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Trang;  Advisor : Nguyễn Việt Hà (2007)

 • Giới thiệu lập trình hướng khía cạnh (Aspect-Oriented Programing). Kiểm chứng mô hình (Model Checking). Sử dụng AOP để kiểm chứng bất biến của chương trình Java. Sử dụng kiểm chứng mô hình để kiểm chứng ứng dụng AOP.