Browsing by Subject Kim loại nặng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Thị Minh Anh;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2007)

 • Trình bày việc nghiên cứu khả năng tích luỹ sinh học kim loại nặng trong một số loại nhuyễn thể tại cửa sống Cấm thành phố Hải Phòng. Từ đó, biểu diễn tương quan giữa hàm lượng kim loại năng được tích luỹ phụ thuộc vào các yếu tố môi trường sống. Nghiên cứu xây dựng mô hình tích luỹ, phân bố và tính toán được hệ số tích luỹ cho từng kim loại nặng trên từng loại đông vật nhuyễn thể.

 • 310358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Liên;  Advisor : Đỗ Khắc Uẩn; Nguyễn Thúy Lan (2016)

 • Tổng quan về công nghệ và hoạt động nghiên cứu thực nghiệm luyện kim; vấn đề môi trường tại các nhà máy và các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm luyện kim; phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước thải. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng PH đến hiệu quả xử lý Cr(VI), ảnh hưởng hàm lượng nano Fe tới hiệu quả xử lý Cr(VI),...

 • 000000273206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Liên;  Advisor : Nguyễn Văn Khôi (2014)

 • Tổng quan về ô nhiễm kim loại và các phương pháp xử lý về polyme ưa nước. Hóa chất và dụng cụ, quá trình tổng hợp polyme, phương pháp tiến hành tạo phức polyme - kim loại. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian phản ứng đến quá trình tổng hợp polyme, quá trình tương tác của polyme với các ion kim loại, nghiên cứu các yế tố ảnh hưởng tới quá trình tương tác của ion kim loại với polyme...