Browsing by Subject Kinh tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2009)

 • Trình bày lý thuyết chung về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích các nhân tố chiến lược ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Một số giải pháp chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Thanh Trúc;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2006)

 • Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế cộng đồng, nông nghiệp bền vững, du lịch cộng đồng và xoá đói giảm nghèo; đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế và một số giải pháp phát triển kinh tế cộng đồng vùng An Sinh - Đông Triều - Quản Ninh. Kiến nghị đưa ra: các mục tiêu về xoá đói giảm nghèo đề ra phải đồng bộ, mang tầm chiến lược; chiến lược hướng ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hồng Nguyên;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Đàm Xuân Hiệp (2006)

 • Mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện Việt Nam có xét đến yếu tố môi trường. Phân tích yếu tố môi trường đối với bài toán đầu tư phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện. Đánh giá lượng phát thải và thiệt hại của ô nhiễm từ nguồn điện và áp dụng mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện.