Browsing by Subject Liên lạc quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 000000255101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Trung Thành;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Trình bày về hệ thống thông tin quang WDM. Công nghệ truyền số liệu trong mạng toàn quang. Điều khiển trong mạng IP/WDM. Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong mạng IP/WDM. Phát triển mạng truyền dẫn thế hệ.

 • 000000254878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Trường;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày tổng quan về mạng quang WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang. Mô tả giải pháp và triển khai lập trình mô phỏng. Các kết quả và kiến nghị.

 • 000000253568.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Hậu;  Advisor : Trần Đức Hân (2010)

 • Trình bày về hệ thống thông tin quang và hệ thống WDM. Các linh kiện cơ bản của hệ thống WDM và những vấn đề kỹ thuật liên quan. Mạng WDM. Mô phỏng ảnh hưởng của hiện tượng tán sắc đối với WDM

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2006)

 • Tổng quan về mạng NGN. Tổng quan về mạng WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM. Xu hướng tích hợp IP/Quang trong mạng NGN. Truyền dẫn quang đường trục trong mạng NGN của VNPT.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Cường;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang. Giới thiệu mạng WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM đa miền. Cài đặt mô phỏng.