Browsing by Subject Máy CNC

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 000000254491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài

 • 128335.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2004)

 • Tổng quan về máy công cụ điều khiển chương trình số; hệ do lường Truyền động điện trong hệ thống CNC.Hệ tính toán và điều khiển CNC. Hệ thống máy phay CNC DUU50V, mô phỏng hệ chuyển động máy CNC

 • 000000232089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sout Chay Soar Vi Xay;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2008)

 • Tổng quan về máy phay CNC BRIDGEPORT-TC1. Kỹ thuật lập trình máy phay CNC. Nghiên cứu lập trình Macro A và Macro B. Ứng dụng triển khai chương trình Macro cho trung tâm gia công BRIDGEPORT-TC1 để mở rộng khả năng của máy.

 • 000000253651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Ánh;  Advisor : Trần Xuân Việt (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC và phương pháp chế tạo các sản phẩm cơ khí ứng dụng công nghệ CAD/CAM - CNC. Tổng quan về phần mềm MasterCam X3. Mô phỏng quá trình gia công chi tiết dạng trục bằng phần mềm MasterCam X3 và thực hiện quá trình gia công trên máy tiện CNC Emco Concept Turn 450. Mô phỏng quá trình gia công chi tiết bằng phần mềm MasterCam X3 và thực hiện ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Hoành;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh (2012)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp chế tạo các sản phẩm cơ khí ứng dụng công nghệ CAD/CAM-CNC. Phần mềm Unigraphics-NX trong thiết kế chi tiết. Ứng dụng phần mềm NX tạo chương trình gia công. Tạo chương trình gia công 5 trục trên phần mềm Unigraphics-NX.