Browsing by Subject Máy bay

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 277282.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Nguyên Cường;  Advisor : Lê Quang; Ngô Sỹ Lộc (2017)

  • Nêu khái niệm chung về tuổi thọ máy bay và kết cấu máy bay; phương pháp xác định tuổi thọ của kết cấu máy bay trong hệ thống khai thác hiện hành; khái niệm về mỏi và mỏi gỉ kết cấu máy bay; tình hình nghiên cứu lĩnh vực tin cậy và tuổi thọ kết cấu máy bay. Xây dựng phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay. Xác định tần số tải lặp lên kết cấu máy...

  • 311948.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đào Văn Khoa;  Advisor : Vũ Văn Trường (2018)

  • Tổng quan ảnh hưởng của băng đá trong ngành hàng không, các loại băng đá hình thành trên máy bay, một số phương pháp chống phá băng trên máy bay, tình hình nghiên cứu bài toán hóa rắn của một giọt nước trên bề mặt lạnh. Mô phỏng hiện tượng. Kết quả nghiên cứu độ hội tụ của lưới, đánh giá phương pháp.