Browsing by Subject Máy gia công

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 000000272801-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Long Lâm;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh (2013)

 • Tổng quan về công nghệ chế tạo nhanh. Tính toán quỹ đạo gia công tập dữ liệu đo quét 3D laser. Xây dựng chương trình gia công phay ứng dụng kết quả đo quét 3D laser. Xây dựng mô hình thực nghiệm

 • 000000273884-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Hòa;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh (2014)

 • Tổng quan về máy CNC - trung tâm gia công UCP600. Nghiên cứu hệ điều hành Heidenhain iTNC530. Vận hành trung tâm gia công UCP600. Ứng dụng phần mềm Solidworks 2012 để thiết kế. Lập trình gia công chi tiết tuabin trên trung tâm gia công CNC 5 trục.

 • 000000295005-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Vũ Vinh;  Advisor : Lê Giang Nam (2014)

 • Tổng quan về máy CNC - trung tâm gia công UCP600. Nghiên cứu hệ điều hành Heidenhain iTNC530. Vận hành trung tâm gia công UCP600. Ứng dụng phần mềm Solidworks 2012 để thiết kế. Lập trình gia công chi tiết tuabin trên trung tâm gia công CNC 5 trục