Browsing by Subject Máy tiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 000000254491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Trần Văn Địch; Hoàng Văn Gợt (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài.

 • 310016-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Hùng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2016)

 • Tổng quan về má tiện CNC. Cấu tạo và chương trình điều khiển máy tiện CNC. Kết nối hệ thống AC servo. Sơ đồ giải thuật điều khiển máy tiện CNC.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Duy Trung;  Advisor : Phạm Đắp; Nguyễn Xuân Toàn (2006)

 • Tổng quan lý thuyết động lực học máy công cụ. Các yêu cầu, tiêu chuẩn, sơ đồ kết cấu cụm trục chính và khảo nghiệm cân bằng động trục chính . Tính toán động lực học cụm trục chính và thân máy tiện T18A dưới ảnh hưởng của một số thông số thay đổi bằng phần mềm. Các kết quả đo dao động riêng và cưỡng bức cụm trục chính máy tiện

 • 000000254938.PDF.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Long;  Advisor : Nguyễn Văn Huyến (2012)

 • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công. Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu độ chính xác gia công. Thiết kế, thực hiện thực nghiệm. Xử lý kết quả thực nghiệm và kết luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Bổng;  Advisor : Trần Xuân Việt (2008)

 • Tổng quan về tối ưu hóa chế độ cắt và việc sử dụng máy tiện. Xây dựng mô hình của bài toán tối ưu hóa chế độ cắt khi tiện trên máy CNC. Trình bày cơ sở lý thuyết về quá trình cắt gọt và mối quan hệ giữa các yếu tố của chế độ cắt với lực cắt, tuổi bền dao, độ nhám bề mặt khi gia công trên máy tiện CNC. Thực nghiệm về đo lực cắt, xây dựng công thức, xác định&#x...

 • 000000254321.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hoài Thu;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2011)

 • Trình bày tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài và giới hạn nghiên cứu của đề tài. Độ chính xác gia công và các yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác gia công. Xây dựng mô hình thực nghiệm và thực nghiệm thí nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến Ra và Rz.