Browsing by Subject Mạng nơ ron

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 000000295204.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Quản Quốc Cường;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2014)

  • Tổng quan về dự báo phụ tải, về mạng nơ ron. Dự báo phụ tải điện ngắn hạn với số liệu thu thập từ ISO-New England. Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo phụ tải điện ngắn hạn cho thành phố Hà Nội.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Thái Hữu Nguyên;  Advisor : Phan Xuân Minh; Nguyễn Doãn Phước (2014)

  • Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp điều khiển robot. Điều khiển thích nghi tay máy robot sử dụng mạng nơ ron trên cơ sở kỹ thuật backstepping. Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho tay máy robot bất định hàm số. Điều khiển thích nghi tay máy robot sử dụng mạng nơ ron kết hợp điều khiển trượt.