Browsing by Subject Mạng nơron

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2019)

 • Tổng quan về mạng nơ-ron, tối ưu hóa liên tục, giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ,. Giải thuật tiến hóa huấn luyện mạng nơ-ron. Đề xuất giải thuật học cho mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dựa trên thuật toán tiến hóa đa nhiệm vụ.

 • 277070.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoài Linh; Phạm Hồng Thịnh (2014)

 • Tổng quan về các phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện. Đề xuất mô hình mới cho bài toán xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải điện 3 pha. Giới thiệu phần mềm mô phỏng ATP/EMTP, mô hình mạng nơron MLP và wavelet...Kết quả ứng dụng phần mềm mô phỏng ATP/EMTP để mô phỏng đường dây 110Kv, sử dụng phần mềm điều khiển,...

 • 105608.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Phúc Nguyên;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2009)

 • Trích chọn đặc trưng các phương pháp phân tích thành phần chính, phân tách tuyến tính, xử lý hình thái. Giới thiệu mạng nơron, thuật toán học lan truyền ngược. Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh, mô trường cài đặt.

 • 000000105330.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Kim Thoa;  Advisor : Nguyễn Thị Việt Hương (2009)

 • Tổng quan về E-learning, mạng nơ-ron. Một số mạng nơ-ron cơ bản và ứng dụng cho bài toán phân loại người học.

 • 129035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Trần Đình Khang (2005)

 • Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp