Browsing by Subject Ma sát

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 000000253190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Lê Tuân;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2010)

 • Trình bày tổng quan về đo lường áp suất. Phương pháp xác định độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn áp kế PISTON. Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát tới độ chính xác của áp kế PISTON. Đánh giả khả năng đo của chuẩn chính áp kế PISTON RUSKA 2492. Đưa ra kết luận và đề xuất.

 • 129674.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoài Bắc;  Advisor : Nguyễn Doãn Ý (2005)

 • Trình bày độ tin cậy của thiết bị. Cơ sở lý thuyết. Tính mòn cặp ma sát và đặc trưng độ tin cậy, tuổi thọ cặp ma sát. Giải pháp nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của máy ứng dụng vào cặp ma sát.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Quân;  Advisor : Nguyễn Thị Phương Mai (2011)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn. Xây dựng phương pháp mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN trên chi tiết máy. Tính toán lực cắt - ứng suất trên mũi khoan. Tính toán mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN. Kết quả mô phỏng