Browsing by Subject Năng lượng gió

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 277187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thái Hiệp;  Advisor : Lê Văn Doanh; Nguyễn Thế Công (2016)

 • Tổng quát về hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Mô hình hóa hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel. Nghiên cứu tính ổn định của hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel với lưới cô lập. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Nghiên cứu xác định trạm điện gió phù hợp với trạm điện diesel đã có ở&...

 • 000000255220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phú Hưng;  Advisor : Trần Xuân Hoàng; Nguyễn Việt Văn Thịnh (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống năng lượng gió. Giới thiệu cấu hình hệ thống điện gió. Điều khiển hệ thống năng lượng gió. Sử dụng chương trình matlab - simulink để mô phỏng mô hình kết nối lưới điện của máy phát không đồng bộ nguồn kép.

 • 000000254148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor : Phạm, Thị Nhuận (2011)

 • Luận văn trình bày tổng quan về năng lượng gió, tuốc bin gió và phương pháp tính giá điện gió, nêu thực trạng điện gió tại Việt Nam và thế giớ từ đó đề xuất các chính sách hỗ trợ dự án phong điện tại Việt Nam

 • 000000254148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Phạm Thị Nhuận (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về năng lượng gió, tuốc bin gió và phương pháp tính giá điện gió. Hiện trạng ứng dụng điện gió tại Việt Nam và thế giới. Tính toán giá điện gió và đề xuất các giải pháp hỗ trợ dự án phong điện. Kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thế Hùng;  Advisor : Phạm Văn Hòa (2006)

 • Trình bày tổng quan về năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Các phương pháp và các đại lượng cơ bản. Tính toán và phân vùng sử dụng năng lượng gió tại Việt Nam. Tính toán và phân vùng sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Các kết luận đối với việc sử dụng nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời

 • 000000273376.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Khánh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2014)

 • Tổng quan về ngành điện, năng lượng gió và khả năng ứng dụng năng lượng gió tại Việt Nam và trên thế giới. Đánh giá tiềm năng gió của tỉnh Quảng Ninh. Ứng dụng phần mềm phân tích dự án năng lượng sạch retscreen để phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật của dự án phong điện Hồng Gai - TP Hạ Long. Nêu sự cần thiết hòa điện gió vào lưới điện, các loại tua bin gió và ...

 • 000000240055.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

 • Đánh giá tiềm năng gió tại các tỉnh Duyên Hải miền nam Việt Nam. Ứng dụng phần mềm phân tích dự án năng lượng sạch Retscreen để phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật và xã hội của dự án phong điện 1 Bình Thuận. So sánh đánh giá giữa nhà máy phong điện 1 Bình Thuận và nhà máy nhiệt điện than Nông Sơn.