Browsing by Subject Ngôn ngữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 000000296026-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Uyên;  Advisor : Lê Văn Hưng (2015)

 • Giới thiệu bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ. Biểu diễn các giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4. Áp dụng phương pháp biểu diễn ngôn ngữ bộ 4 vào bài toán ra quyết định. Cài đặt phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm phần mềm.

 • 000000296653.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Văn Nhật;  Advisor : Phan Anh Phong (2015)

 • Tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu. Khai phá luật kết hợp. Khai phá luật kết hợp sử dụng SQL. Thử nghiệm khai phá luật kết hợp.

 • 000000273623-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Nguyên;  Advisor : Hồ Ngọc Vinh (2014)

 • Khái niệm mật mã học, từ và ngôn ngữ, ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn, mã và các tính chất của mã. Mã dựa trên tích không nhập nhằng. Các kỹ thuật tấn công website và phương pháp phòng chống. Mã hóa kết hợp ALT-RSA.