Browsing by Subject Nghệ An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • 310665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Phân tích, chỉ rõ đặc điểm của cây chè và kết quả phát triển cây chè ở Nghệ An. Phân tích được thực trạng công tác phát triển cây chè, đặc biệt là ở công tác quy hoạch. Đánh giá thực trạng, nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của các hạn chế trong công tác quy hoạch phát triển cây chè. Đề xuất quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến ...

 • 297166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Thu Quyên;  Advisor : Đào, Thanh Bình (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tiền thuê đất và quản lý thuế về tiền thuê đất; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế về tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An: thành công và hạn chế cùng các nguyên nhân và đề xuất giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế về tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ đó đáp ứng được mục tiêu...

 • 296463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Trung Thành;  Advisor : Bùi, Xuân Hồi (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng và chất lượng dân số giai đoạn đầu đời, phân tích thực trạng chất lượng dân số giai đoạn đầu đời của tỉnh Nghệ An từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời của tỉnh.

 • 296464.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Đức Lực;  Advisor : Phạm, Hùng Tiến (2015)

 • Luận văn tình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã, phân tích thực trạng về chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã tỉnh Nghệ An từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã của tỉnh.