Browsing by Subject Nguyên liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 000000255281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Đình Quyết;  Advisor : Hoàng Đình Hòa (2012)

 • Khảo sát quá trình sản xuất bia tại Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Nội. Nghiên cứu bổ sung chế phẩm enzym Ultraflo Max trong quá trình sản xuất bia. Nghiên cứu tăng tỷ lệ nguyên liệu thay thế cho công nghệ sản xuất bia. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước pha bột gạo.

 • 000000254405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Thúy;  Advisor : Lê Phúc Bình (2011)

 • Nghiên cứu cấu trúc tạp dề bảo hộ xạ do Trung Quốc sản xuất. Phân tích đặc tính đường cắt của vải bọc và vật liệu cản xạ dùng trên tạp dề bảo hộ cản xạ do Trung Quốc sản xuất. Phân tích đặc tính đường may trên tạp dề bảo hộ cản xạ. So sánh bộ bền đường may trên mẫu thử và trên áo nhập ngoại.

 • 000000297066-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Mịn;  Advisor : Văn Đình Sơn Thọ (2015)

 • Tổng quan về biodiesel, về nguyên liệu axit béo, nguyên liệu dầu hạt caosu. Khảo sát quá trình sản xuất axit béo từ dầu cao su, este hóa tạo metyl este từ axit béo, các phương pháp phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết quả quá trình khảo sát tối ưu hóa sản xuất axit béo từ dầu hạt cao su, quá trình este hóa tạo metyleste từ axit béo.

 • 000000296504-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Thị Duyên;  Advisor : Lê Quang Diễn (2015)

 • Khái niệm chung về các chất trích ly, sự biến đổi và ảnh hưởng của các chất trích ly trong quá trình sản xuất bột giấy, nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định thành phần hóa học cơ bản của gỗ keo tai tượng và bạch đàn urô; sự biến đổi về hàm lượng, thành phần của các chất trích ly trong quá trình bảo quản nguyên liệu.