Browsing by Subject Nhân lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 87
  • 310824.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Hữu Trung;  Advisor : Nguyễn Thúc Hương Giang; Phạm Thị Nhuận (2017)

  • Thông qua nghiên cứu tình hình thực tiễn ở địa phương, xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để giải quyết những vấn đề tồn tại về công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ cấp huyện tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đất nước