Browsing by Subject Phát triển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 101
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020.

 • 000000254849.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Phương;  Advisor : Phạm Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về sản phẩm, sản phẩm thẻ thanh toán của Ngân hàng. Thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hoàn thiện chiến lược phát triển thẻ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 • 297317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Tuấn Phú;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Nêu thực trạng công tác phát triển nguôn lực của thành phố Hạ Long. Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tại thành phố Hạ Long đến năm 2020.

 • 310665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Phân tích, chỉ rõ đặc điểm của cây chè và kết quả phát triển cây chè ở Nghệ An. Phân tích được thực trạng công tác phát triển cây chè, đặc biệt là ở công tác quy hoạch. Đánh giá thực trạng, nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của các hạn chế trong công tác quy hoạch phát triển cây chè. Đề xuất quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Tiến Cường;  Advisor : Trần Trọng Phúc (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận của chiến lược phát triển; phân tích thực trạng và hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Kiến nghị đưa ra: UBND tỉnh, cấp chính quyền liên quan nên xây dựng chiến lược cho việc thu hút nguồn vốn đaùa tư gián tiếp (FPI) vào tỉnh Bắc Ninh; khai thác tốt nguồn vốn FPI; thành lapạ hiệp hội các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.