Browsing by Subject Phát triển kinh tế xã hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 000000272211.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Đức Hùng;  Advisor : Phạm, Thu Hà (2013)

  • Nêu cơ sở phương pháp luận về hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trình bày thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007- 2012.Nêu một số giải pháp hoàn thiện công tác thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020.