Browsing by Subject Phần mềm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 158
 • 310378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vamengher Xayliavue;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan về tuabin thủy lực. Cơ sở thiết kế bánh công tác tuabin tâm trục (tuabin Francis). Tổng quan về công nghệ Reverse engineering. Ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế bánh công tác tuabin francis.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thùy Linh;  Advisor : Lê Văn Hưng (2013)

 • Trình bày bài toán sắp xếp thời khóa biểu cho trường trung học phổ thông. Giải thuật di truyền. Ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán xếp thời khóa biểu. Xây dựng phần mềm. Kết quả thử nghiệm. Kết luận và hướng phát triển.

 • 000000296026-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Uyên;  Advisor : Lê Văn Hưng (2015)

 • Giới thiệu bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ. Biểu diễn các giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4. Áp dụng phương pháp biểu diễn ngôn ngữ bộ 4 vào bài toán ra quyết định. Cài đặt phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm phần mềm.

 • 000000273150-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Dũng;  Advisor : Trần Đức khánh (2014)

 • Đặt bài toán triển khai hóa đơn điện tử, yêu cầu của bài toán, cơ sở lý luận, giải pháp lựa chọn. Tìm hiểu các vấn đề lỗ hổng bảo mật, kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ. Nêu cách giải quyết các kỹ thuật phòng chống từ mức xây dựng mã nguồn ứng dụng, cơ sở dữ liệu; mô hình triển khai.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hồng Thái;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về mô hình quản lý và phân phối phần mềm. Mô hình P2P và chia sẻ file trong mạng P2P. Đề xuất các giải pháp phân phối phần mềm P2P. Cài đặt triển khai thử nghiệm và đánh giá.